Qismat 8-Qism » Tarjima kinolar 2020-yil premyera kinolari, Jangari kinolar Uzbek tilida
» Qismat 8-Qism

Закладки Qismat 8-Qism

Qismat 8-Qism
Название:
Qismat 8-Qism
Рейтинг:
  • 0
Год, страна:
2020
Жанр:
---
Yukladi:

КАДРЫ:


Омонтой уйига келиб, белбогдаги пулларни шолча
устига тӳкди. Кейин кулочини ёйиб, ўзини пулларнинг
устига ташлади.
Булар меники, ҳаммаси меники! Ҳеч кимнинг хаққи йўқ.! Булар менинг қурқув ва ваҳималар ичида кийналиб топганларим. Ох, кандай рохатбахш, кандай хузур-
бахш пуллар устида ағанаб ётиш. Қани энди бирорта
олам мени Омон етим, деб кӱрсин-чи, Омон камбағал.
деб устимдан кулсин-чи. Кимлигимни кўрсатиб кўяман,
унга. Ҳа, Аҳмад, Нозим. Едгор, биламан, сенларнинг
ичинг кора. Мени кўролмайсанлар! «Етимнинг пули
йўк», молбоқар деб, гўнгнинг иси келади, деб сафла-
рингга кўшишни истамайсанлар. Кўриб куйларинг,
менинг қанча бойлигим бор. Сенлар бу пулларнинг
ҳидини олишинг билан атрофимда парвона бўласан-
лар. Тупугимни ялашга тайёрсанлар. Буларни кўрсатиб
кўзларингни ўйнатаман, ичларингни ёндираман. Алам
Қилсин, алам қилсин. Хи хи»..
Омонтой худди биров китиклагандек қорнини чан-
галлаб кулди. Пулларни боши устидан сочди. Улар
шифтга урилиб, тўзиб, кейин капалакдек пилдараб
устига тушди. Ҳузур кили рохатланди. Танишлари-
ни, синфдошларининг номини битта-битта тилга олиб,
телбалардек бакирди. Эски кигиз устида чӳзилиб ётар
A, бирдан қорни очганини, кечадан буён туз тотма-
гани ёдига тушди. Молларнинг маърагани эшитилди.
Pаидан туриб, пулларни тахлашга тушди, лекин тезда
зерикди. Бир чангалини чӱнтагига тикди. Қолганини
ларни унинг остига яширди. «Ҳеч ким тополмайди»,
белбокка солди. Сандикдаги кӱрпаларни тушириб, пул-
деб уйлади. Унинг кўнгли айни пайтда шаўарга боришни тусаб қолганди. Молбоқар йигит келди..
.!
Сайфи, мен шаҳарга тушиб келяпман, молларнинг
йеми охирлаб қолибди, бир мошин кунжара гаплашиб келаман! Букаларга яхшилаб қара. Гӳнгини чиқар. Бозор куни
иккита букача оламиз. Иш ҳақингга беш минг қўшаман!
Кеча мол дўхтир келганди, молларни эмлаш керак деди Сайфи оғзидаги носни четга тупуриб.
Ойлигига беш минг кўшилгани унинг ялпок, кир-чир,
туклари ўсган қорамағиз юзидан билиниб турарди.
Эмласин!
-Дориси пулли экан. .
- Канча деди?
Ҳар бири минг сўмданмиш.
-Мана, ўн минг. Яхшилаб емласин!-Омонтой чӱн-
тагидан ўнта мингталикни олиб Сайфининг кўлига
тутқазди. - Ортганига тушлик қиласан!
Раҳмат..,
Йўлда Омонтойнинг кўнглидан хар турли ўйлар
ўтди. "Икки кундан бери Шарофат кўринмайди. Қаерда экан? Балки. Бир хафтача бурун Кодир Россия-
дан қайтганди. Нурман тракторчи унинг уйидан совчи
чикишини кутаётганмикин? "Қизини мен билан
шахарга тушганини эшитган бўлса, ташқарига чикармай кўй-
гандир. Қодир бойвачча турганда кизини бермайди
менга. Ёшим ҳам ўтиб колди. Тенги тушларим уйли
жойли бўлди. Бирорта кизнинг кўнглига қўл солишим
керак. Иккита букамни сотсам уйни бузиб, қайтадан
тиклайман, биттасига тӳй киламан"
У кизнинг кўлларини силаганлигини эслаб ширин
энтикиб кўйди. Кўринган қизлар кўзига Шарофат булиб кўринаверди. Уларга сукланиб бокди. Лекин хеч
бири йигитга эътибор беришмади.
«Ҳамёни курук, деб ўйлашаётгандир?»
Омонтой бир даста мингталикни атайин кўйлагининг кўкрак чӱнтагига солди. Кўйлак ҳам ювилаверганидан охари кетиб юпқалашиб қолгани боис пуллар ойнак ортида тургандек ялтиллаб кўриниб турарди. Омонтой шаҳарга келиб бокка кирди. Сада остида
музкаймок ялаб ўтирган кизларга кўзи тушди. Улар би-
лан танишгиси келди. Якинрок жойга ўтирди. Қизлар
талабаларга ўхшарди. Омонтой пулларини кўрсатиш
максадида кўкрагини кўтарди. Бирок кизлар эътибор
беришмади. Ўртадагиси Шарофатга ўхшаб кетаркан.
Айникса, кош-кўзлари. Кулгусида ҳам ўхшашлик бор
эди.
- Нима бало, ака, умрингизда қиз болани кўрмаган-
— деди улардан бири аччиқланиб.-Кейин дуго-
мисиз?
наларига қаради. Қизлар, кетдик!
Мушукдан кўрккан қушлардек чуғирлашиб ўринла-
ридан туришди. Омонтойга қараб-караб, кулиб-кулиб
кетишди.
Йигитнинг ҳафсаласи пир булди. Бироз ўтиб ўзига
ҳаддан ортик оро берган киз келиб каршисига утирди.
Омонтой уни гапга солишни ўйлади.
- Бирор нарсангизни йӱқотиб кўйдингизми?- Тӱрт
OFИЗ сўз гӯё оғзидан биров сугуриб олаётгандек узук-
юлук чикди.
Қиз эшитмадими ёки эшитса-да, ахамият бермадими — индамади. Чӱнтагидан рӯмолчасини олиб, пещо-
насини, лабларини артди. Омонтойнинг юзи шолғомдек қизарди. Қиз эшитган экан, сўзларини жавобсиз
колдирмади. Чиройли табассум билан ундан:
— Чекишга сигаретангиз борми? сӳради.
- Кечиринг, ёнимда йўқ, истасангиз хозир олиб келаман, - деди шоша-пиша.
Овора булманг, хожати йук, - эътироз билдирди
ҡиз майин овозда.
Омонтой дукондан бир кути сигарета олиб келди.
- Мана, бемалол чекишингиз мумкин.